Saturday, August 8, 2009

keterikatan LANGIT“Dakwah ini tidak mengenal sikap penat. Ia hanya mengenal satu sikap yang syumul . Siapa yang bersedia untuk itu, maka ia harus hidup bersama da’wah dan da’wah pun melebur dalam dirinya. Sebaliknya, barangsiapa yang lemah dalam memikul beban ini, ia terhalang dari pahala besar mujahid dan tertinggal bersama orang-orang yang duduk. Lalu Allah SWT akan mengganti mereka dengan generasi lain yang lebih baik dan lebih sanggup memikul beban da’wah ini”


ketahuilah wahai saudaraku,
sungguh anda akan menemui masa-masa yang sulit,
masa-masa yang melelahkan,
dan berbagai ujian,
padahal anda sedang berjalan di atas jalan kebenaran,
dan disibukkan dengan berbagai aktiviti dakwah..

apabila anda teguh di atas kebenaran,
dan sabar menghadapi berbagai ujian,
yakinlah!
nescaya kepedihan akan sirna,
kelelahan akan hilang,
dan yang tersisa bagi anda adalah ganjaran dan pahala
insyaAllah

No comments: