Tuesday, August 11, 2009

Ibadah, Syair & Kejelitaan....
jom kenali siapa sosok hebat ini :)

‘Atikah Binti Zaid bin ‘Amru ibn Nufail al-Qurasyiah Al-‘Adawiyah merupakan anak kepada sepuluh sahabat Rasulullah s.a.w yang mendapat jaminan syurga melalui Rasulullah sendiri. Ibunya adalah Ummu Kuraiz Binti Hadramiyyi. Saudara lelakinya, Sa’id ibn Zaid juga merupakan seorang daripada sepuluh sahabat Rasulullah yang dijamin masuk syurga.

Dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mulia menjadikan ‘Atikah Binti Zaid seorang yang terkenal sebagai sahabat wanita yang berkemampuan dalam syair dan mempunyai kekuatan akal yang mantap. Kemampuannya dalam bersyair diperturunkan kepadanya daripada ayah nya sendiri.

Kelantangan Zaid bin ‘Amru (ayahnya) dalam bersyair dapat dilihat daripada syair-syairnya yang menhina berhala-berhala kaum quraisy pada zaman jahiliyah. Zaid bin ‘Amru dengan tegasnya telah mengulang-ulang syairnya sambil berjalan meuju ke kaabah. Sampai di kaabah, Zaid bin ‘Amru lantas sujud mempamirkan kerendahan dirinya di hadapan Yang Khaliq. Zaid bin ‘Amru adalah diantara orang yang terlindung dek jahiliyah penduduk Mekah dengan terus patuh kepada ajaran Nabi Ibrahim.

Dalam syairnya, Zaid bin ‘Amru telah berkata:

Saya telah menyerahkan wajahku kepada Yang telah tuduk
Kepadanya Bumi yang menbawa batu-batu yang berat
Ia telah membentangkannya, dan apabila telah terbentang rata
Maka Ia akan menegakkan gunung-gunung di atasnya

Saya telah menyerahkan wajahku kepada Yang Telah Tunduk
Kepadanya awan yang membawa air hujan yang murni
Apabila ia di arahkan ke sebuah negeri
Maka awan tersebut taat dan menurunkan air hujan yang banyak


Dibesarkan oleh keluarga yang sebeginilah menjadikan ‘Atikah Binti Zaid seorang sahabat wanita yang sangat beruntung. Dengan mewarisi cara berfikir ayahnya dan akhlak-akhlak mulia Zaid bin ‘Amru, ‘Atikah Binti Zaid tumbuh dewasa dengan penuh kefasihan bersyair, ketajaman hati, kejelitaan, kesucian jiwa dan kelembutan perasaan. Ketika mendengar akan kalimah Islam daripada Rasulullah, ‘Atikah Binti Zaid lantas berbai’at dengan Rasulullah. Ketika perintah berhijrah diturunkan, ‘Atikah Binti Zaid juga keluar berhijrah bersama-sama Rasulullah.

............

(sambungan kisah ini: Keindahan Cinta 'Atiqah dan Abdullah)

No comments: