Tuesday, June 9, 2009

ini aku, siapa kamu?Akulah petualang yang mencari kebenaran.Akulah manusia yang mencari makna dan hakikat kemanusiaannya di tengah manusia. Akulah patriot yang berjuang menegakkan kehormatan,kebebasan, ketenangan dan kehidupan yang baik bagi tanah air di bawah naungan Islam yang hanif.

Akulah manusia bebas yang telah mengetahui rahsia wujudnya, maka dia pun berseru.

"Sesungguhnya solatku, ibadahku,hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam yang tiada sekutu baginya. Kepada yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

Inilah aku, dan kamu, kamu sendiri siapa?

-Imam AsSyahid Hassan AlBanna-

No comments: