Saturday, August 21, 2010

KUATKAN SAFF- SAFF kita :)


Imam BukhAri meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata:
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Solat seorang laki-laki dengan berjama'ah dibanding solatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu kerana bila dia berwudhuk dengan menyempurnakan wudhu'nya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan solat berjama'ah, maka tidak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo'akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan solat selama dia menanti perlaksanaan solat."


.....................
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata;

"Seorang buta pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, Baginda kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan solat (adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat)."


................
Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata,
”Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,


”Tidaklah tiga orang yang berada di suatu kampung atau desa yang tidak menunaikan sholat berjamaah disitu kecuali setan telah menguasai diri mereka, maka hendaklah kalian tunaikan solat berjamaah. Sesungguhnya seekor srigala akan memakan kambing yang menyendiri.
..............

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah katanya;
 Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Solat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik adalah solat isya` dan solat subuh, sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga solat didirikan, kemudian kusuruh seseorang dan ia mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum yang tidak menghadiri solat, lantas aku bakar rumah mereka."

yuk, solat berjammah..

kuat-kuatkan saff-saff kita :)

No comments: