Monday, April 27, 2009

PROFIL MURABBI

DEFINISI MUROBBI

Murobbi adalah orang yang melaksanakan proses tarbiah mUtarabbi,dengan fokus kerjanya pada pembentukam pribadi muslim solih muslih ,yang memperhatikan aspek pemeliharaan[ar-ria’yah],pengembangan[at-tanmiah]dan pengarahan[at-taujih] serta pemberdayaan[at-tauzhif].

FUNGSI MUROBBI DI DALAM AL-QUR’AN

Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang menjelaskan fungsi murobbi, seperti di dalam surat Al-Baqoroh ayat151,Ali Imran ayat 164 dan Al-Jumu’ah ayat 2.Di dalam surat Al-Baqaroh ayat 151 Allah SWT. Berfirman;

Artinya;
‘‘Sebagaimana Kami telah utus kepada kamu seorang rasul[Muhammad] membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, membersihkan jiwa-jiwa kamu, mengajarkan kepada kamu al-kitab dan al-hikmah dan mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu belum mengetahuinya”.

Di dalam ayat ini ada 3 point penting iaitu;

1. Rosul diutus kepada ummatnya sebagai murobbi[kama arsalna fikum rosulan minkum]

2. Rosul dalam melaksanakan fungsi tarbiah dibekali manhaj dan penguasaannya yang benar dan utuh. [yatlu ‘alaikum ayatina].

3. Proses tarbiah yang dilakukan rasul memperhatikan 3 aspek penting Iaitu;

a. Mensucikan jiwa[wayuzakkikum]agar terbentuknya ruhiah ma’nwiah[mentalitas sepiritual].
b. Mengajarkan ilmu[wayu’allimukumul kitaba walhikmata] agar terbentuknya fikriah tsaqofiah [wawasan intelektual]
c. Mengajarkan cara beramal [wayu’allimukum malam takunu ta’lamun] agar terbentuknya amaliah harakiah[amal dan harakah].


Jika kita perhatikan ayat di atas, tazkiatun nafs [pembersihan jiwa] menjadi skala prioritI dalam proses tarbiah MUTARABBI KITA sebelum kita menyalurkan fikrah islamiah dan juga mengajak mereka bekerja bersama2 kita untuk ISLAM,
kerana perubahan dan pembinaan produk manusia harus dimulai dari perubahan dan peMbaikan pada jiwa sebagaimana
firman Allah dalam surat Ar-Ra’d ayat 11.
ertinya;

“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaan dirinya’’

JUSTERU, LANGKAH TERAWAL YG KITA HARUS LAKUKAN IALAH MEMEBRSIHKAN JIWA MAD'U2 KITA DARI KARAT2 JAHILIYYAH, SEMANGAT2 JAHILIAH, KEFAHAMAN2 JAHILIYYAH AGAR DGN INI,
MEREKA AKN LEBIH FAHAM ISLAM secara syumul.

dgn ini juga,
diharapkan agar mad'u2 kita...
tidak sekadar "hangat2 tahi ayam" KETIKA BEKERJA BERSAMA KITA,'
tp, mereka faham dan iltizam bahawa
kita melakukan kerja2 kerana inilah tanggungjwab kita...
kita melakukan kerja2 ini... untuk ALLAH semata...
untuk keBANGKITAN ISLAM semata..

wallahulam.

No comments: